ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Tuesday, 23 June 2009

A Nihang Singh from the early 20th century

A nostalgic past: Nihang Sampuran Singh


4 comments:

Anonymous said...

nok pag? thanks for sharing

Gurchain Singh said...

Thank you for these photos....a great picture of a interesting Nihang Singh.

MahaKaal said...

This picture is from the book Sooraj Bansia Khalsa by "Akali Sampooran Singh Sanatan Kshatriya Nihang"

dhaula said...

ਗੁਰਫਤਹਿ ਜੀ , ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ , ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਹਨ । 9463216267