ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Tuesday, 27 November 2012

Trumpp 1877 talking about the Akali Nihangs

5). The Akalis (the worshippers of the AKAL or Timeless Being). This body is said to have been instituted by Guru Govind Singh himself. They were the zealots among the Sikhs, who watched over the purity of their religion and withstood firmly the innovations, which the Bairagi Bandi, who after the death of Govind Singh assumed the leadership among tlie Sikhs in the Panjab, endeavored to introduce into Sikhism. They wear blue chequered clothes and bangles or bracelets of steel round their wrists and frequently also a discus of steel on their turban. They established themselves in great numbers at Amritsar, where they assumed the direction of the religious ceremonies and acted the parts of defenders of the faith in the days of Sikh independency, as they assumed the right of convoking a Gur-mata (a national council, literally : the Guru's advice) and directing its consultations. Thus they became a formidable body, which was dreaded even by the Sikh chiefs, as they were always ripe for a fanatical outbreak. They lived on the offerings of the people, which they often extorted by force. As they were in fact more a political than a religious body, their influence ceased with the destruction of the Sikh community, and now-a-days they are hardly taken notice of; they are gradually dwindling away like Sikhism itself, in whose bosom of late even an atheistic or materialistic sect has sprung up, that of the Gulab-dasis, who deny every creation and the existence of any Supreme Being. The old tough Hinduism has therefore every prospect of outliving also this reformatory movement, which was impeded in its course and eventually rendered baneful by being made subservient to political interests. Trumpp 1877.

Monday, 19 November 2012

LOVE IS THE MASTER - RUMI SAHIBLove is the One who masters all things;

I am mastered totally by Love.

By my passion of love for Love
I have ground sweet as sugar.

O furious Wind, I am only a straw before you;
How could I know where I will be blown next?
Whoever claims to have made a pact with Destiny
Reveals himself a liar and a fool;
What is any of us but a straw in a storm?
How could anyone make a pact with a hurricane?
God is working everywhere his massive Resurrection;
How can we pretend to act on our own?
In the hand of Love I am like a cat in a sack;
Sometimes Love hoists me into the air,
Sometimes Love flings me into the air,
Love swings me round and round His head;
I have no peace, in this world or any other.
The lovers of God have fallen in a furious river;
They have surrendered themselves to Love's commands.
Like mill wheels they turn, day and night, day and night,
Constantly turning and turning, and crying out.man than soupae ka(n)th ko sabadhae dhharae piaar ||

She must dedicate her mind and body to her Husband Lord, and enshrine love for the Word of the Shabad.


bin naavai kinai n paaeiaa dhaekhahu ridhai beechaar ||

Without His Name, no one has found Him; see this and reflect upon it in your heart.


naanak saa suaaliou sulakhanee j raavee sirajanehaar ||1||

O Nanak, she is beautiful and graceful; the Creator Lord ravishes and enjoys her. ||1||

Sri Akal Ustat Sahib


Sri Bhagauti ji Sahai or Divine-Sword of the intellect

Bhagauti means in Gurmat, a Mind(Buddhi) having Spiritual Intellect and Wisdom. In Gurmat, a body of soul is never regarded a Bhagauti but Intellect and wisdom of soul is Bhagauti. The term Gurmat(i) is feminine term derived from two words Gur(wisdom) + Mat(i)(Mind) = Mind of Spiritual Wisdom. Gurmat contains whole explanation of Soul and Supreme Divine and a soul who bears Gurmat is called Gurmukh(i) or Gurmat(i) or Bhagauti. such soul is always in Hukam - The Supreme Command and away from illusionary world. Adi Granth Sahib cleared term Bhagauti as shown below:

ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਿਤ ਕਾ ਰੰਗ੝ ॥
ਭਗਉਤੀ - The Mind of Wisdom, ਭਗਵੰਤ - God, ਭਗਿਤ - Meditation, ਕਾ ਰੰਗ੝ - Colour

Therefore term means the Divine-Sword of the intellect, as in Sri Bhagauti ji Sahai, or Tej Buddhi.

Shastarvidia by Baba Gian Singh 'Rab'

Baba Giana Singh 'Rab's opinion on how to learn shastravidia. Printed by Buddha Dal. It emphasises Nitnem, and Dasam bani.Baba Giana Singh taught the most number of Gatka students in colonial times, when Gatka was under threat. - 
Baba Giana Singh in 1967

Shastar Vidia - Buddha Dal press, Lower Mal Road, Patiala
IK Oankar Vahiguru ki fi fateh! Sabh to pahila shastra-vidia da mul mantra parna chahida hai. Jo Gurmukh shastar vidia sikhna arabh kare, os da ih faraz hai ki mul mantra kant karake jarur hi nitnem naal paria kare. Jo Singh Sabh Gurmukh Nitnem Naal Path karega us singh nu datte Maha Akal de kazaney vicho Adi Shakti prapat hovegi, jo bharosey rakhega te bachan sat kar manega.
Baba Santa Singh comments in the foreward to this book: 'Nihang Singh Baba Gian Singh Sutantar Purane Shastardhari Singh Han te Shastra vidia de vi change giata hai, ustad banke unna hazare singhan nu shastra vidia sikhai hai' Nihang Singh Baba Gian Singh is a old wise armed Singh, who knows Shastravidia very well, being a Master, he has taught THOUSANDS of Singhs Shastravidia.'
Baba Santa Singh comments in the foreward to this book: 'Nihang Singh Baba Gian Singh Sutantar Purane Shastardhari Singh Han te Shastra vidia de vi change giata hai, ustad banke unna hazare singhan nu shastra vidia sikhai hai' Nihang Singh Baba Gian Singh is a old wise armed Singh, who knows Shastravidia very well, being a Master, he has taught THOUSANDS of Singhs Shastravidia.'
The mul mantra is Bhagauti Astotra, found in the Buddha Dal Gutka Sahib
Shastar Vidia - Baba Giana Singh Ji, Buddha Dal press, Lower Mal Road, Patiala.

Dr Kamalroop Singh
ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰੁ ਤੀਰ ॥ 
ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ ਯਹੈ ਹਮਾਰੈ ਪੀਰ ॥੩॥

As, Kripan (sword), Khanda, Khadag (sword), Tupak (gun), Tabar (hatched), Teer (arrow), Saif (sword), Sarohi and Saihathi, all these are our adorable seniors.3.


Sri Dasam Guru Ka Granth Sahib ( Sri Dasam Granth sahib Ji)